Điều khoản tham chiếu là gì? Nội dung của điều khoản tham chiếu trong các dự án

Điều khoản tham chiếu là một danh từ được dùng thường xuyên trong lĩnh vực xây dựng. Về cơ bản, điều khoản tham chiếu được hiểu là điều khoản giao việc, nhưng cụ thể hơn điều khoản tham chiếu là gì sẽ được giải đáp chi tiết hơn trong phần trình bày sau. Các bạn cùng xem để hiểu hơn nhé!

Điều khoản tham chiếu là gì?

Điều khoản tham chiếu là một danh từ thường được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong tiếng Anh có nghĩa là Reference Provision. Điều khoản tham chiếu được hiểu là điều khoản giao việc mà trong đó có mô tả phạm vi và nội dung tư vấn yêu cầu bên nhà thầu thực hiện.

Các thông tin trong điều khoản tham chiếu cần đảm bảo đầy đủ, trình bày rõ ràng và cụ thể những nội dung mà nhà thầu hiểu rõ và xác định được nhiệm vụ cần thực hiện.

Ví dụ, trong bảng mô tả của một dự án sản xuất gạch không nung thông thường có những thông tin cơ bản như: Tên dự án, tên nhiệm vụ, số lượng người tư vấn, địa bàn công tác, thời gian cụ thể, giám sát trực tiếp.

Những nội dung chi tiết của điều khoản tham chiếu như sau:

– Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ.

– Mục đích của nhiệm vụ.

– Kết quả cần đạt được.

– Phạm vi nhiệm vụ thực hiện.

– Phương pháp luận và tiếp cận.

– Kế hoạch thực hiện, cụ thể về thời gian thực hiện hợp đồng trong khoảng bao lâu.

– Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của người công tác.

– Các điều kiện chi trả liên quan.

Nội dung của điều khoản tham chiếu trong một công trình xây dựng

Các bạn có thể tìm thấy khái niệm điều khoản tham chiếu được dùng nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, nội dung bao gồm các phần như sau:

Mô tả khái quát về dự án thực hiện

Dự án bao gồm nhiều gói thầu và những gói thầu này liên quan chặt chẽ với nhau. Trong đó, bảng mô tả dự án giúp  khái quát được các nội dung giúp nhà thầu biết được đặc điểm của dự án và đánh giá được mức độ phức tạp.

Bảng mô tả khái quát dự án bao gồm những thông tin cơ bản như sau:

– Tên dự án thực hiện.

– Tên chủ đầu tư.

– Nguồn vốn.

– Quy mô và địa điểm thực hiện.

– Đặc điểm kỹ thuật nổi bật và các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cần đáp ứng.

– Tiến độ thực hiện dự án.

Trong phần nội dung của gói thầu tư vấn như tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế; tư vấn giám sát; tư vấn đấu thầu… Mỗi bảng nội dung mô tả khái quát dự án có mức độ chi tiết khác nhau.

Trong đó, riêng đối với gói thầu tư vấn khảo sát và tư vấn quản lý dự án cần mô tả chi tiết về địa điểm thực hiện, đặc điểm kỹ thuật và quy mô dự án.

Ngoài ra, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho một gói thầu nào đó trong dự án thì bảng mô tả dự án không cần thiết phải đề cập chi tiết. Có thể chỉ cần cung cấp thông tin về tên dự án, địa điểm và quy mô của dự án đó.

Mô tả phạm vi và nội dung của gói thầu

Bảng mô tả phạm vi và nội dung của dự án là phần chính của điều khoản tham chiếu. Ý nghĩa của phần thông tin này giúp nhà thầu biết họ cần phải làm công việc cụ thể ra sao đối với gói thầu này.

Nội dung của gói thầu cần nêu rõ phạm vi của gói thầu bao gồm những công việc có khối lượng hoặc quy mô của từng công việc. Ví dụ, trong gói thầu tư vấn thiết kế của một công trình xây dựng thì bên mời thầu cần nêu rõ phạm vi của gói thầu bao gồm những hạng mục thiết kế công trình nào.

Trong từng hạng mục công trình đó phải nêu rõ diện tích bao nhiêu, chi tiết gồm bao nhiêu tầng và mỗi tầng bao nhiêu phòng.

Điều khoản tham chiếu là gì? Bài viết đã nêu rõ phần thông tin giúp chúng ta hiểu rõ khái niệm này quan trọng ra sao trong một dự án. Hi vọng với nội dung khái quát của điều khoản tham chiếu đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích cho mình.

Posted in 0